Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge

·        FCE (First Certificate in English) jest to jeden z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego uznawany na całym świecie, sprawdzający stopień znajomości umiejętności językowych na poziomie średniozaawansowanym (B2). Uzyskany certyfikat jest ważny bezterminowo. Certyfikat FCE uznawany jest przez:

·        Urząd Służby Cywilnej

·        MEN

·        Wiele anglojęzycznych Uniwersytetów oraz innych instytucji edukacyjnych

·        Wielu pracodawców z różnych branż na całym świecie

 

·        CEA (Certificate in Advanced English) jest to jeden z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego uznawany na całym świecie, sprawdzający stopień znajomości umiejętności językowych na poziomie zaawansowanym (C1). Uzyskany certyfikat jest ważny bezterminowo. Certyfikat FCE uznawany jest przez:

·        Urząd Służby Cywilnej

·        MEN

·        Wiele anglojęzycznych uniwersytetów oraz innych instytucji edukacyjnych

·        Wiele międzynarodowych korporacji z różnych branż na całym świecie, a także instytucje rządowe

·        CPE (Certificate of Proficiency in English) jest to egzamin z języka angielskiego potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego na poziomie biegłym (C2).

Uzyskany certyfikat jest ważny bezterminowo. Certyfikat FCE uznawany jest przez:

·        Urząd Służby Cywilnej

·        MEN

·        Wiele anglojęzycznych uniwersytetów oraz innych instytucji edukacyjnych

·        Wiele międzynarodowych korporacji z różnych branż na całym świecie, a także instytucje rządowe

·        IELTS (International English Language Testing System)  IELTS jest testem sprawdzającym umiejętności językowe osób, zamierzających podjąć naukę na studiach wyższych, pracować lub żyć w krajach anglojęzycznych. Wynik egzaminu TOEFL zachowuje ważność przez dwa lata, natomiast przez polskie instytucje takie jak MEN oraz Służba Cywilna respektowany jest bezterminowo..

IELTS jest uznawany przez:

·        największe uczelnie, firmy oraz instytucje zawodowe na świecie

·        IELTS jest wymagany przy emigracji do Australii, Kanady lub Nowej Zelandii.

 

·        TOEFL (Test of English as a Foreign Language) TOEFL to test sprawdzający umiejętności posługiwania się językiem angielskim  i jego rozumienia w środowisku akademickim. TOEFL jest najpowszechniejszym na całym świecie certyfikatem uznawanym przez uczelnie wyższe. Zdanie egzaminu TOEFL stwarza możliwość podjęcia studiów na dowolnej anglojęzycznej uczelni na świecie. Wynik egzaminu TOEFL zachowuje ważność przez dwa lata.

Script logo